QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE TẠI QTSOLUTIONS

TT Nội dung Công việc của bên Thiết kế website Công việc của Khách hàng Số ngày
1 Thu thập thông tin thiết kế website Trao đổi với khách hàng về các chức năng của website 1
Tiếp nhận dự án
Thống nhất nội dung và giá trị của dự án
2 Ký hợp đồng  Thanh toán chi phí đợt 1  

1

 

3 Thiết kế giao diện Triển khai thực hiện Theo dõi tiến độ triển khai Chuẩn bị nội dung chi tiết

Chuẩn bị thông tin tên miền

 

 

3

 

 

4 Demo giao diện website Gửi Demo Giao diện Duyệt Demo giao diện  

1

 

Chỉnh sửa giao diện Yêu cầu chỉnh sửa giao diện
 5 Lập trình website Coding, lập trình xây dựng CSDL cho hạng mục Chức năng chung

Theo dõi tiến độ triển khai

 Theo dõi tiến độ triển khai  

 

5

 

 

 6 Xuất bản (website chạy trên Internet) Cho website chạy thử trên Internet, chỉnh sửa nếu cần Vận hành thử và thống nhất các, phản hồi ý kiến  

1

 

8 Bàn giao Bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý Nhận bàn giao sản phẩm, các thông số quản lý  

1

 

Thanh toán chi phí xây dựng Website
9 Phát triển website Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật Chăm sóc website